28 d’oct. 2011

L'EMBUATAT....

"L'embuatat ("acolxat") és tant important en la creació d'un valuós quilt com ho són el disseny, els colors i el muntatge del top. Al principi, era una manera de subjectar les capes de roba amb la buata, però ràpidament l'embuatat es convertí en l'expressió de l'habilitat de la cosidora, del seu sentit artístic i de la seva creativitat. Un disseny d'embuatat ben meditat destaca la bellesa del quilt, afegint relleu i textura a la seva superfície, remarcant unes vegades una zona i altres vegades, servint de fons a una altra. I encara que s'hagin desenvolupat unes buates que requereixen menys embuatat, jo segueixo pensant que com més, millor"
Jinny Beyer, 2005